Preveč je različnih oblik in namenov izdelave reklamnih tabel. Zato omenimo le nekaj možnosti:
- označevanje objektov,
- izveski,
- svetlobne table,
- totemi,
- 3D napisi ...

Ravno tako so tudi materiali, iz katerih so table izdelane, različni. Les, pločevina, penjeni PVC, različni profili. Možnosti je res veliko.